Jaarverslag en jaarrekening 2020

Baten Gerealiseerd€ -363.522.576

Een afwijking van € 37.820.255 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ 355.512.288

Een afwijking van € -45.830.550 ten opzichte van de begroting

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 05/18/2021 14:38:28 met de export van 05/18/2021 14:25:10