Bijlagen

Bijlage WNT

Bijlage WNT

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt. De verantwoordingsgegevens zijn in deze bijlage opgenomen.

De WNT is van toepassing op de gemeente Oss. Het voor Gemeente Oss toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 van het algemeen bezoldigingsmaximum.

Tabel: Topfunctionarissen

Gegevens 2020

H. Mensink

P.H.A. van den Akker

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 133.300

€ 105.942

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 20.788

€ 19.230

Subtotaal

€ 154.088

€ 125.172

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

€ 201.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t

N.v.t

Totaal bezoldiging 2020

€ 154.088

€ 125.172

Reden waarom de overschrijving al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2019

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2019 in fte

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 126.450

€ 102.947

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 19.854

€ 18.034

Subtotaal

€ 146.304

€ 120.981

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000

€ 194.000

Totaal bezoldiging 2019

€ 146.304

€ 120.981

Deze pagina is gebouwd op 05/18/2021 14:38:28 met de export van 05/18/2021 14:25:10